Документа

Јавне набавке 2020

Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
Чишћење просторија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.02.2020.године
Тонери

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.02.2020.године
Канцеларијски намештај

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.02.2020.године
Одржавање софтверског решења портала

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.03.2020.године
Таблет рачунар

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.03.2020.године
Одржавање информационог система са модулима

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.05.2020.године
Одржавање рачунарске опреме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.04.2020.године

Хигијенска средства

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.06.2020.године
Канцеларијски потрошни материјал

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.06.2020.године
Интернет

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.07.2020.године
Регрутовање кадрова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације, бр.1

Измењена конкурсна документација, бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.07.2020.године
Мобилна телефонија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.08.2020.године
Ревизија годишњег рачуна за 2020.годину

Позив ѕа подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације, бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

07.08.2020.године
Продужење произвођачке гаранције за сториџ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

20.08.2020.године
УТМ уређај

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

15.09.2020.године
Интервентно одржавање сториџа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.10.2020.године
Унапређење back up инфраструктуре

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.10.2020.године
Фиксна телефонија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.10.2020.године
Унапређење SQL окружења 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.11.2020.године
Унапређење безбедности у домену електронске поште

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.11.2020.године

Повезани чланци

Top