О нама

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита (НКОСК) је релативно нова институција на тржишту стамбених кредита. Основана је Законом о НКОСК у мају 2004., а почела је са радом у октобру исте године. Концепт Националне корпорације базиран је на канадском моделу и урађен у сарадњи са Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), установом са вишедеценијским искуством, која је заслужна за изузетно функционисање тржишта стамбеног кредитирања у Канади.

За кратко време колико постоји, Национална корпорација је успела да својим деловањем значајно побољша услове који владају на тржишту стамбених кредита и да заједно са Владом РС, кроз програме дугорочног стамбеног кредитирања, омогући грађанима Србије, чији број свакодневно расте, да реше проблем стамбеног питања. 

Како?

Национална корпорација осигурава кредите које банке одобравају физичким лицима за куповину, адаптацију и изградњу некретнина, а који су обезбеђени хипотеком. За сада НКОСК има потписане Уговоре о регулисању међусобних односа у пословима осигурања потраживања по основу стамбених кредита са 22 банке у Србији. На бази тих уговора, пословна банка нуди Корпорацији на осигурање  сваки појединачни кредит који задовољава услове постављене од стране Националне корпорације за осигурање стамбених кредита. Одлуком да је прихватила осигурање одређеног кредита, НКОСК  преузима део ризика ненаплативости тог кредита, што у пракси значи да 75% нето губитка банке по основу ненаплаћеног кредита сноси Корпорација. Преузимањем дела ризика, Национална корпорација снижава укупан ризик банке, што утиче на смањење каматне стопе коју банка наплаћује свом клијенту.

Такође, Национална корпорација учествује у реализацији програма и уредби Владе Републике Србије који се односе на субвенционисање стамбених кредита из буџета РС. У зависности од програма или уредбе, број банака које учествују у њиховој реализацији варира. Поред програма и уредби Владе РС којима се субвенционишу стамбени кредити грађана РС, од 2008. године кренули су и посебни програми намењени запосленима у здравству (2008.) и професионалним војним лицима (2008-данас).

Повезани чланци

Top