Становништво

Поступак одобрења стамбених кредита

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита је увела бесплатна СМС обавештења, како бисте имали информацију о томе у којој фази се налази  захтев банке за осигурање Вашег стамбеног  кредита.

Приликом пријема захтева за осигурање шаље се  СМС порука „НКОСК је примила Ваш захтев под бројем X,  дана X  у X h. Информације о даљој процедури прочитајте на www.nkosk.rs." а након доношења позитивне одлуке биће послата СМС порука следећег садржаја „НКОСК је донео позитивну одлуку у вези са Вашим кредитом. За наставак поступка одобрења стамбеног кредита, можете се обратити банци".

Уколико је за доношење позитивне одлуке неопходно испунити одређени услов биће послата порука следећег садржаја „НКОСК је донео условно позитивну одлуку у вези са Вашим кредитом. За додатне информације и наставак поступка одобрења стамбеног кредита, можете се обратити банци."Наведена порука је последња порука која ће Вам бити послата с обзиром да испуњењем конкретног  услова (о ком ће Вас банка информисати), за Ваш кредит ће бити донета позитивна одлука .

 

Повезани чланци

Top