Документа

Јавне набавке

Pravilnik o nabavkama - prečišćen tekst, br 2323 od 22.12.2023.godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nabavkama, br. 2322 od 22.12.2023.godine

План јавних набавки за 2021. годину - 30.12.2020.године

Измењен План јавних набавки за 2021. годину - 30.05.2021.године

Измењен План јавних набавки за 2021. годину - 16.08.2021.године

План јавних набавки за 2022. годину - 04.02.2022. године

Измењен План јавних набавки за 2022. годину - 07.04.2022.године

Правилник о ближем уређењу планирања спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора, бр.1150 од 26.05.2022.године

Измењен План јавних набавки за 2022. годину - 15.06.2022.године

План јавних набавки за 2023. годину - 06.01.2023.године

Измењен План јавних набавки за 2023. годину - 25.04.2023.године

План јавних набавки Корпорације за 2023. годину - 3.измена

Одлука о измени Плана јавних набавки за 2023. годину - 18.08.2023.година

Подаци о извршеним уговорима закљученим након спроведених поступака јавних набавки у 2023. години - ажурирани 24.08.2023.године

Подаци о закљученим уговорима - 2023 - ажурирано 18.10.2023.године

Одлука о измени Плана набавки за 2023.годину - 13.11.2023.године

План јавних набавки Корпорације за 2023.годину -13.11.2023.године

План јавних набавки Корпорације за 2024. годину

Измењен План јавних набавки за 2022. годину - 15.06.2022.године

Измењен План јавних набавки за 2023. годину - 25.04.2023.године

Подаци о закљученим уговорима - 2023 - ажурирано 23.02.2023.године

Подаци о закљученим уговорима - 2023 - ажурирано 03.07.2024.године

Подаци о закљученим уговорима - 2024

Повезани чланци

Top