Документа

Јавне набавке

19.03.2020.

Назив јавне набавке Документација Рок за достављање понуда
Чишћење просторија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.02.2020.године
Тонери

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

24.02.2020.године
Канцеларијски намештај

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.02.2020.године
Одржавање софтверског решења портала

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.03.2020.године
Таблет рачунар

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.03.2020.године
Одржавање информационог система са модулима

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.05.2020.године
Одржавање рачунарске опреме

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

16.04.2020.године

Хигијенска средства

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15.06.2020.године
Канцеларијски потрошни материјал

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

17.06.2020.године
Интернет

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.07.2020.године
Регрутовање кадрова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације, бр.1

Измењена конкурсна документација, бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

20.07.2020.године
Мобилна телефонија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

06.08.2020.године
Ревизија годишњег рачуна за 2020.годину

Позив ѕа подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације, бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

07.08.2020.године
Продужење произвођачке гаранције за сториџ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

20.08.2020.године
УТМ уређај

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

15.09.2020.године
Интервентно одржавање сториџа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

06.10.2020.године
Унапређење back up инфраструктуре

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

23.10.2020.године

Повезани чланци

Top