План јавних набавки и интерни акти

Правилник о ближем уређењу планирања, спровођења поступака набавки и извршења уговора

Јавне набавке 2020. године 

План јавних набавки Корпорације за 2021.годину

План јавних набавки Корпорације за 2021. годину - 1. измена 

План јавних набавки Корпорације - 2.измена

План јавних набавки Корпорације за 2022.годину

План јавних набавки Корпорације за 2022.годину - Измена бр. 1

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређењу планирања, спровођења поступка набавки и извршења уговора

Правилник о ближем уређењу планирања, спровођења поступка набавки и извршења уговора - пречишћен текст

План јавних набавки Корпорације за 2022. године - Измена бр. 2

План јавних набавки Корпорације за 2023. годину

План јавних набавки Корпорације за 2023. годину - Измена бр. 1

Одлука о измени Плана јавних набавки за 2023. годину - Измена бр. 1

Повезани чланци

Top