Поступак одобрења стамбених кредита

 

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита је увела бесплатна СМС обавештења, како бисте имали прецизну информацију о томе у којој фази се налази  захтев банке за осигурање вашег стамбеног  кредита.

У наставку се налази дијаграм тока активности субвенционисаних/комерцијалних стамбених кредита где се можете упознати са сваким кораком процеса осигурања одређеног типа стамбеног кредита, као и са роковима.

У пољима дијаграма се налазе објашњења тока обраде захтева за осигурање стамбеног кредита, као и текст бесплатне СМС поруке коју ћете добијати у свакој од фаза осигурања стамбеног кредита.