Банке које учествују у реализацији Програма субвенција за ПВЛ у 2018. години

  

- БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

- SOCIETE GENERALE

- EUROBANK

- КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

- INTESA

 _____________________________________________________

 * Редослед банака је дефинисан датумом потписивања Уговора