Odbori

 

Upravni odbor:

Predsednik:

  

Miloš Ružić, diplomirani pravnik

Zamenik predsednika:

  

Aleksandra Kojić, diplomirani pravnik

Članovi:

    • Spomenka Bilić, magistar prava
    • Inga Šuput Đurić, diplomirani pravnik
    • Olivera Petrović, diplomirani pravnik
 

Nadzorni odbor:

Predsednik:

  

Zorica Gajić, diplomirani ekonomista

Članovi:

  • Jelena Dragić, diplomirani pravnik
  • Vesna Jevtić, diplomirani pravnik
  • Natalija Lazić, stručni saradnik