Rukovodstvo

 

Gordana Kamidžorac Lukač

Gordana Kamidžorac Lukač, v.d. direktora Nacionalne korporacija za osiguranje stambenih kredita

Gordana Kamidžorac Lukač je rođena 1980. godine u Kraljevu, gde je pohađala osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Fakultetu za poslovne studije Megatrend (danas Džon Nezbit) 2007. godine, na smeru “Izvršno upravljanje”.

 

U NKOSK je došla 2008. godine, gde radi na mestu stručnog, a potom višeg stručnog saradnika i zamenika direktora.

 

Udata je i majka dvoje dece.

 

Maja Kosovčević

Maja Kosovčević, zamenik direktora

Maja Kosovčević je rođena 1984. godine u Kragujevcu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu kao drugi student u generaciji. Tokom studija je volontirala u Prvom opštinskom sudu i Narodnoj kancelariji predsednika Srbije, a pravosudni ispit je položila 2011. godine. Trenutno priprema završni rad za sticanje diplome mastera na Pravnom fakultetu – Poslovno-pravni modul.

 

Godine 2008. dolazi u NKOSK na na čije čelo staje posle pet godina staža, prošavši kroz sve faze – od pripravnika do vršioca dužnosti direktora.

 

Zorana Sjekloća, direktor Sektora za osiguranje kredita i upravljanje rizikom

Zorana Sjekloća je rođena 1977. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru „Finansije, bankarstvo i osiguranje“.

 

Prvi  posao u struci dobija u Nacionalnoj štedionici banci/Eurobank 2003. godine, u Sektoru za korporativno bankarstvo, odakle posle četiri godine prelazi u NKOSK  u Sektor za osiguranje kredita i upravljanje rizikom, čiji direktor postaje nekoliko godina kasnije. U međuvremenu je bila angažovana u privatnom sektoru i u Poreskoj upravi kao šef odseka  u Odeljenju za upravljanje rizicima  u Centru za velike poreske obveznike (CVPO).

 

Udata je i majka dvoje dece. 

 

Vladimir Vidojković, direktor Sektora za pravne, opšte i kadrovske poslove

Vladimir Vidojković, direktor Sektora za pravne, opšte i kadrovske poslove

Vladimir Vidojković je rođen u Beogradu 1980. godine. Diplomirao je 2005. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pravosudni ispit položio 2009. godine.

 

Karijeru započinje kao pripravnik u advokatskoj kancelariji, da bi 2006. došao u NKOSK, gde obavlja poslove od mlađeg samostalnog stručnog saradnika u Sektoru za pravne, opšte i kadrovske poslove, na čije čelo staje posle devet godina. 

 

Marijana Stojanović, direktor Sektora za finansijsko računovodstvene poslove

Marijana Stojanović je Ekonomski fakultet završila u Beogradu, smer "Ekonomska statistika i informatika". Karijeru je započela u austrijskoj istraživačkoj kompaniji GFK Srbija, da bi potom prešla u agenciju za istraživanje tržišta i javnog mnjenja Smart Team.

 

Sektoru za osiguranje kredita i upravljanje rizikom  u Nacionalnoj koporaciji se pridružuje u januaru 2006. godine, odakle prelazi na poziciju koordinatora u Sektoru za finansijsko računovodstvene poslove, čiji direktor postaje posle nepunih godinu dana.

 

Udata je i majka dvoje dece.