Rukovodstvo

 

Gordana Kamidžorac Lukač

Gordana Kamidžorac Lukač, v.d. direktora Nacionalne korporacija za osiguranje stambenih kredita

Gordana Kamidžorac Lukač je rođena 1980. godine u Kraljevu, gde je pohađala osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Fakultetu za poslovne studije Megatrend (danas Džon Nezbit) 2007. godine, na smeru “Izvršno upravljanje”.

 

U NKOSK je došla 2008. godine, gde radi na mestu stručnog, a potom višeg stručnog saradnika i zamenika direktora.

 

Udata je i majka dvoje dece.

 

 

 

 

Zorana Sjekloća, direktor Sektora za osiguranje kredita i upravljanje rizikom

Zorana Sjekloća je rođena 1977. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru „Finansije, bankarstvo i osiguranje“.

 

Prvi  posao u struci dobija u Nacionalnoj štedionici banci/Eurobank 2003. godine, u Sektoru za korporativno bankarstvo, odakle posle četiri godine prelazi u NKOSK  u Sektor za osiguranje kredita i upravljanje rizikom, čiji direktor postaje nekoliko godina kasnije. U međuvremenu je bila angažovana u privatnom sektoru i u Poreskoj upravi kao šef odseka  u Odeljenju za upravljanje rizicima  u Centru za velike poreske obveznike (CVPO).

 

Udata je i majka dvoje dece. 

 

Vladimir Vidojković, direktor Sektora za pravne, opšte i kadrovske poslove

Vladimir Vidojković, direktor Sektora za pravne, opšte i kadrovske poslove

Vladimir Vidojković je rođen u Beogradu 1980. godine. Diplomirao je 2005. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pravosudni ispit položio 2009. godine.

 

Karijeru započinje kao pripravnik u advokatskoj kancelariji, da bi 2006. došao u NKOSK, gde obavlja poslove od mlađeg samostalnog stručnog saradnika u Sektoru za pravne, opšte i kadrovske poslove, na čije čelo staje posle devet godina. 

 

Marijana Stojanović, direktor Sektora za finansijsko računovodstvene poslove

Marijana Stojanović je Ekonomski fakultet završila u Beogradu, smer "Ekonomska statistika i informatika". Karijeru je započela u austrijskoj istraživačkoj kompaniji GFK Srbija, da bi potom prešla u agenciju za istraživanje tržišta i javnog mnjenja Smart Team.

 

Sektoru za osiguranje kredita i upravljanje rizikom u Nacionalnoj korporaciji se pridružuje u januaru 2006.godine. Nakon pet godina provedenih u osiguranju, prelazi na  poziciju koordinatora u Sektoru za finansijsko računovodstvene poslove, čiji direktor postaje 2012.godine.

 

Stekla je profesionalno zvanje "ovlašćeni računovođa".

 

Udata je i majka dvoje dece.