Postupak odobrenja stambenih kredita

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita je uvela besplatna SMS obaveštenja, kako biste imali preciznu informaciju o tome u kojoj fazi se nalazi zahtev banke za osiguranje vašeg stambenog  kredita.

U nastavku se nalazi dijagram toka aktivnosti subvencionisanih/komercijalnih stambenih kredita gde se možete upoznati sa svakim korakom procesa osiguranja određenog tipa stambenog kredita, kao i sa rokovima.

U poljima dijagrama se nalaze objašnjenja toka obrade zahteva za osiguranje stambenog kredita, kao i tekst besplatne SMS poruke koju ćete dobijati u svakoj od faza osiguranja stambenog kredita.