Obustavljen prijem novih zahteva za vojne subvencije

Utorak, 15. maj 2018.

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita obaveštava profesionalna vojna lica i poslovne banke da su sredstva odobrena za subvencije u okviru Programa dugoročnog stambenog kreditiranja profesionalnih vojnih lica Vojske Srbije za 2018. godinu rezervisana i da Korporacija nije u mogućnosti da vrši prijem novih zahteva. Za sve zahteve koji su do ovog trenutka preuzeti od strane Nacionalne korporacije i za koje bude doneta pozitivna odluka potpisivanje ugovora će se odvijati u skladu sa utvrđenom procedurom.