Banke koje učestvuju u realizaciji Programa subvencija za PVL u 2018. godini

 

 - BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA

- SOCIETE GENERALE

- EUROBANK

- KOMERCIJALNA BANKA

- INTESA

__________________________________________________

 * Redosled banaka je definisan datumom potpisivanja Ugovora