Banke koje učestvuju u realizaciji Programa subvencija za PVL u 2017. godini

 

КOMERCIJALNA BANKA

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA

SOCIETE GENERALE

EUROBANK

BANCA INTESA

 

* Redosled banaka je definisan datumom potpisivanja Ugovora