Procurement

Назив набавке Документација
Интервентно одржавање сториџа
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У НАЦИОНАЛНОЈ КОРПОРАЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА
Тонери
Дискови за сториџ и миграција података
Фиксна телефонија
Регрутовање кадрова