Преглед непокретности у поступку продаје

Место Начин продаје Цена непокретности
Кућа - 8755/В Зајечар 56 100€
Кућа - 5544/В Нови Пазар 209 525€
Двособан стан - 9038/В Београд - Земун 37 500€
Двоипособан стан - 26188/С Нови Сад - град 55 800€
Кућа - 47000/В Бачка Паланка 11 196€
Кућа - 5003/В Оџаци 11 100€
Пословни простор - 37029/А Београд - Савски Венац 29 250€
Двособан стан - 57660/А Зрењанин 14 625€
Двособан стан - 28384/А Нови Сад - град 40 000€
Jeднособан стан - 35163/А Београд - Чукарица 43 560€