Оглашавање јавних набавки

Назив набавке Документација
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У НАЦИОНАЛНОЈ КОРПОРАЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА
Регрутовање кадрова
Рачунари
Одржавање рачунарске опреме
Одржавање Информационог система са модулима
Мобилна телефонија
Одржавање софтверског решења портала