Оглашавање јавних набавки

Назив набавке Документација
ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У НАЦИОНАЛНОЈ КОРПОРАЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА
Одржавање сервера, сториџа и бекапа
Интернет
Одржавање Информационог система са модулима
Регрутовање кадрова