Обустављен пријем нових захтева за војне субвенције

Среда, 10. мај 2017.

Национална корпорација за осигурање стамбених кредита обавештава професионална војна лица и пословне банке да су средства одобрена за субвенције у оквиру Програма дугорочног стамбеног кредитирања професионалних војних лица Војске Србије за 2017. годину резервисана и да Корпорација није у могућности да врши пријем нових захтева. За све захтеве који су до овог тренутка преузети од стране Националне корпорације и за које буде донета позитивна одлука потписивање уговора ће се одвијати у складу ca утврђеном процедуром.